graffittoo : unique tattoo for you


   
십자가 타투 cross tattoo
글쓴이 : graffittoo 날짜 : 2018-02-18 (일) 14:17 조회 : 16843
십자가 타투
cross tattoo


아트워크&타투
타투이스트 리버


 

디테일하게 새겨진 십자가 타투예요.
십자가는 개인적으로 어려운 디자인 중 하나예요.
예쁘게 잘 새겨졌어요 : )

graffittoo tattoo studio in Korea | unique and luxury tattoo art   

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝