graffittoo : unique tattoo for you


   
까마귀 타투 Crow tattoo Watercolor tattoo
글쓴이 : graffittoo 날짜 : 2020-01-31 (금) 00:26 조회 : 519

까마귀 타투 Crow tattoo


타투 & 디자인 : 타투이스트 리버
까마귀 타투입니다.

시술직후의 사진과 발색이 완료된 사진이예요.

예쁘게 발색되었습니다 :-)


1047_crow.jpg

1047_crow2.jpg

1047_crow3.jpg

1273_crow.jpg

1273_crow2.jpg

1273_crow3.jpg

by graffittoo

문의는 메일 이나 카카오채널을 이용해주세요 :)

mail : graffittoo@gmail.com

카톡채널 : https://pf.kakao.com/_aXtpM   

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝